SEVERA, Zdeněk. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6924. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II. Vedoucí práce David Mikulášek.

Uložit do Citace PRO