LUHANOVÁ, Mária. Návrh projektu a využití metodiky projektového managementu [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69242. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Lenka Smolíková.
Uložit do Citace PRO