DOBESCH, Ales, Monica FIGUEIREDO, Luis Nero ALVES a Otakar WILFERT. Performance Analysis of 8-bit ODACs for VLC Applications. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017, 26(2), 418-422 [cit. 2023-01-31]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2017.0418

Uložit do Citace PRO