ŠIKULA, Ondřej, Jitka MOHELNÍKOVÁ a Josef PLÁŠEK. Thermal CFD Analysis of Tubular Light Guides. ENERGIES [online]. MDPI, 2013, 6(12), 6304-6321 [cit. 2021-5-6]. ISSN 1996-1073. Dostupné z: doi:10.3390/en6126304
Uložit do Citace PRO