RICHTER, Jiří. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6929. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování I. Vedoucí práce Barbora Ponešová.
Uložit do Citace PRO