MAŠEK, Pavel. Heterogenní propojení mobilních zařízení v bezdrátových systémech 5. generace [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69304. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Hošek.
Uložit do Citace PRO