MARCOŇ, Petr, Zoltán SZABÓ, Ivo VESELÝ, František ZEZULKA, Ondřej SAJDL, Zdeněk ROUBAL a Přemysl DOHNAL. A Real Model of a Micro-Grid to Improve Network Stability. Applied Sciences - Basel [online]. MDPI, 2017, (8), 1-16 [cit. 2022-06-29]. ISSN 2076-3417. Dostupné z: doi:10.3390/app7080757

Uložit do Citace PRO