PAŘÍK, David. Analýza průchodnosti terénem pomocí strojového chápání map [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69312. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Adam Chromý.

Uložit do Citace PRO