UHER, Tomáš. Analýza odolnosti digitálních modulací vůči různým typům rušení [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69315. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Anna Kubánková.

Uložit do Citace PRO