ŠIMONOVÁ, Hana, Michal VYHLÍDAL, Barbara KUCHARCZYKOVÁ, Patrik BAYER, Zbyněk KERŠNER, Lucie MALÍKOVÁ a Jan KLUSÁK. Modelling of interfacial transition zone effect on resistance to crack propagation in fine-grained cement-based composites. Frattura ed Integrita Strutturale [online]. Italian Group of Fracture, 2017, (41), 211-219 [cit. 2023-03-21]. ISSN 1971-8993. Dostupné z: doi:10.3221/IGF-ESIS.41.29

Uložit do Citace PRO