MATYSÍK, Michal, Iveta PLŠKOVÁ, Marta KOŘENSKÁ a Barbara KUCHARCZYKOVÁ. NDT of Mechanical Damaged Concrete Specimens by Nonlinear Acoustic Spectroscopy Method. TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES [online]. Ministry of Transport, 2010, 2(4), 166-171 [cit. 2021-03-03]. ISSN 1802-971X. Dostupné z: doi:10.5507/tots.2009.024
Uložit do Citace PRO