MALÍKOVÁ, Lucie, Luboš NÁHLÍK, Pavel HUTAŘ a Zdeněk KNÉSL. Fracture mechanics parameters of multilayer pipes. Applied andComputational Mechanics [online]. University of West Bohemia, 2007, 1(1), 299-306 [cit. 2022-06-27]. ISSN 1802-680X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69358

Uložit do Citace PRO