POSPÍCHAL, Ondřej, Barbara KUCHARCZYKOVÁ, Petr MISÁK a Tomáš VYMAZAL. Freeze-thaw resistance of concrete with porous aggregate. Procedia Engineering [online]. Elsevier, 2010, 2(1), 521-529 [cit. 2022-12-08]. ISSN 1877-7058. Dostupné z: doi:10.1016/j.proeng.2010.03.056

Uložit do Citace PRO