CARBOL, Ladislav, Jan MARTINEK, Ivo KUSÁK a Barbara KUCHARCZYKOVÁ. Nonlinear Elastic Wave Spectroscopy with MLS Perturbation Signal. In: Procedia Engineering [online]. Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s, 2016, s. 1-7 [cit. 2021-12-02]. ISBN 978-80-87397-23-7. ISSN 1877-7058. Dostupné z: doi:10.1016/j.proeng.2016.07.365

Uložit do Citace PRO