HORÁČEK, Martin, Jindřich MELCHER, Ondřej PEŠEK a Ján BRODNIANSKÝ. Focusing on Problem of Lateral Torsional Buckling of Beams with Web Holes. In: Procedia Engineering [online]. Elsevier, 2016, s. 549-555 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1877-7058. Dostupné z: doi:10.1016/j.proeng.2016.08.690
Uložit do Citace PRO