DOSTÁLOVÁ, Simona, Kateřina VAŠÍČKOVÁ, David HYNEK, et al. Apoferritin as an ubiquitous nanocarrier with excellent shelf life. International Journal of Nanomedicine [online]. Dove Media Press, 2017, 12(1), 2265-2278 [cit. 2023-03-22]. ISSN 1178-2013. Dostupné z: doi:10.2147/IJN.S130267

Uložit do Citace PRO