ŽÁDNÍK, Jakub. Implementation of Fast Fourier Transformation on Transport Triggered Architecture [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69388. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Roman Maršálek.

Uložit do Citace PRO