NEČASOVÁ, Barbora, Pavel LIŠKA, Jiří ŠLANHOF a Barbora KOVÁŘOVÁ. Determination of Adhesion of Silyl Modified Polymer Adhesives to Wooden Façade Cladding – Case Study. Procedia Engineering [online]. Elsevier, 2015, 2015(108), 410-418 [cit. 2023-03-22]. ISSN 1877-7058. Dostupné z: doi:10.1016/j.proeng.2015.06.165

Uložit do Citace PRO