KŘENEK, Jakub. Metody hlubokého učení pro zpracování obrazů [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69401. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Radim Kolář.

Uložit do Citace PRO