VIDLÁK, Michal. Výpočet teplotních polí v elektrických strojích [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69402. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Marcel Janda.
Uložit do Citace PRO