BAEV, Dmitriy. Diagnostika vysokonapěťových kondenzátorů pro kaskádní napěťový násobič [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69404. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Michal Krbal.
Uložit do Citace PRO