ČÁSLAVSKÝ, František. Rozšiřující rozhraní pro vývojové desky s obvody FPGA [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69407. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Marek Bohrn.
Uložit do Citace PRO