LYSÝ, Jakub. Jednoduchá detekční souprava průmyslových škodlivin [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6944. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Ivan Mašek.

Uložit do Citace PRO