ZAJÍČKOVÁ, Andrea. Hodnocení finanční situace firmy a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6945. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Romana Čižinská.
Uložit do Citace PRO