FAJČÍK, Martin. Automatizace verifikace pomocí neuronových sítí [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69470. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Marcela Zachariášová.

Uložit do Citace PRO