ROHLENA, Pavel. Analýza spokojenosti zákazníků softwarové firmy [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6948. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vladimír Chalupský.

Uložit do Citace PRO