KOŇÁREK, Petr. Dolování neobvyklého chování v datech trajektorií [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69490. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Zendulka.

Uložit do Citace PRO