ŘEZÁČ, David. Podnikatelská etika ve firmě Eisberg a.s [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/695. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Anna Putnová.
Uložit do Citace PRO