NEVŘELA, Marek. Systém pro sledování využití mobilních aplikací [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69527. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Radek Kočí.
Uložit do Citace PRO