ČILLO, Vladimír. Program pro plánování rozvrhů [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69542. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jaroslav Dytrych.

Uložit do Citace PRO