ŠABART, Otto. Testování Open vSwitch a DPDK [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69586. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Rudolf Čejka.
Uložit do Citace PRO