ŠABART, Otto. Testování Open vSwitch a DPDK [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69586. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Rudolf Čejka.

Uložit do Citace PRO