BANK, Tomáš. Hodnocení uchazečů o zaměstnání použitím neurověd [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69593. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Igor Szőke.

Uložit do Citace PRO