TOMAN, Pavel. Marketingový výzkum zavedení e-learningu – Hettich k.s [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/696. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vladimír Chalupský.
Uložit do Citace PRO