HAJDIN, Martin. 3D hra ovládaná pomocí senzoru Leap Motion [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69626. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Najman.
Uložit do Citace PRO