DAŇHEL, František. Webový nástroj pro analýzu velikostí záloh systému Bacula [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69636. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Rudolf Čejka.

Uložit do Citace PRO