VLK, Tomáš. Mobilní aplikace pro sdílení informace o přítomnosti na místě [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69648. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Adam Herout.
Uložit do Citace PRO