FALTUSOVÁ, Marie. Derivační morfologie češtiny na základě rozsáhlých korpusových dat [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69664. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Smrž.
Uložit do Citace PRO