KOLAJOVÁ, Jana. Analýza vybraných síťových zranitelností [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69665. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Ivan Homoliak.
Uložit do Citace PRO