PAWLUS, Jan. Systém pro trénink jedinců s poruchami kognitivních funkcí [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69670. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Michal Bidlo.
Uložit do Citace PRO