COUFAL, Martin. Pohled na stav JUnit pro testovanou instanci Eclipse [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69686. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Zbyněk Křivka.

Uložit do Citace PRO