ŠORF, Milan. Detekce jízdy na červenou [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69688. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jakub Špaňhel.
Uložit do Citace PRO