PITŘÍK, Martin. Zabezpečovací zařízení pro regionální tratě [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69691. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Martin Musil.
Uložit do Citace PRO