UHLÍŘ, Vojtěch. Current Induced Magnetization Dynamics in Nanostructures [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/697. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Šikola.

Uložit do Citace PRO