ODEHNAL, Jiří. Mobilní aplikace pro prezentaci informací ze světa anime [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69707. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jiří Hynek.
Uložit do Citace PRO