HAJDÍK, Tomáš. Vestavěný systém pro evidenci spotřeby vody [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69717. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Zdeněk Vašíček.

Uložit do Citace PRO