KOZOVSKÝ, Radoslav. Akcelerace zpracování 3D obrazových dat na GPU [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-09-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69722. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Španěl.

Uložit do Citace PRO