KANTOR, Nikolas. Analýza a prezentace cenových dat vozidel prodávaných po Internetu [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69734. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Pavel Očenášek.
Uložit do Citace PRO