ĎURČO, Marián. Vizualizace práce CPU [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69744. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Tomáš Vojnar.
Uložit do Citace PRO