KROPÁČ, František. Nástroj pro analýzu obsahu databáze pro účely testování softwaru [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69748. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Aleš Smrčka.
Uložit do Citace PRO