OSTEROVÁ, Andrea. Nástrojová podpora vývoje softwaru metodikou Scrum [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69766. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Radek Kočí.
Uložit do Citace PRO